1< omentar"/dh4 li>ilass="epigaacks even.hee_ad-even.depth-1"id="pomments-534>
lciteilass="eo">Pengcega n sejahatan Seksual AuadaHnak I- jagaddhta/org/ jagaddhta/org/kisan Klass="esay">.brkaita:sssan >
<
/di>
 • id="mwpb-ideo"-3>ilass="eidget. idget._rpb_ideo">Vdiv class="nideo"-ontainer"> frme=
 • /di>
 • id="mwpb-tabs-2>ilass="eidget. idget._rpb_tabs >ul class="ewpb-tabsgroup ptabs-3>
 • iitle="Twrkani >wrkani sssan >ss>
 • li ilass="ewpb-tabropuplr-> i href="#"tabropuplr--2>iitle="Twrkopuple-> i class="icon-rstar>
  wrkopuple-sssan >ss> li ilass="ewpb-tabrtags> i href="#"tabrtags-2>iitle="Twags> i class="icon-twags> ii>wagssssan >ss> lul> .l id="mtabreocnts-2>ilass="ilit reocnts wpb-tab>
 • a tatle="PPiess Reease :PPAI :SrsrlknnPerlbawtn Anak ID ternga Unju mRsilDMay Day href="http://www.kpai.go.id/berita/ipiessreoease kpai"seksrlknn-prlbawtn anak-did-ernga -unju -asan-maydaly >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPiess Reease :PPAI :SrsrlknnPerlbawtn Anak ID ternga Unju mRsilDMay Dayii>4 Meis0149/i>ss>
 • li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPeaknggratntHk Inak IBiatngkPenddik'n-sMsih tDidomiasioPerludungan- href="http://www.kpai.go.id/berita/ipeaknggratnhankanak-dbiatng-uenddik'n--asih didiomiasioperludungan- >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPeaknggratntHk Inak IBiatngkPenddik'n-sMsih tDidomiasioPerludungan-ii>4 Meis0149/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPAI :Ugkanp Jumah basus knak IorbannPerlocnhn Seksual Ai Suekoah href="http://www.kpai.go.id/berita/ipai"sugkanp-jumah -alss anak-dkrbann-prlocnhn seksual-ad"sekkoah >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPAI :Ugkanp Jumah basus knak IorbannPerlocnhn Seksual Ai Suekoah ii>4 Meis0149/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PCta.tn doAI :i SHarik'asi:basus knak IBully Gru tMenigkantsDrrst " href="http://www.kpai.go.id/berita/icta.tn kpai"sd-haraik'asi-alss anak-dbullyguru-tmenigkant-drrst " >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TCta.tn doAI :i SHarik'asi:basus knak IBully Gru tMenigkantsDrrst "ii>4 Meis0149/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPAI : 67Perlsn mKkerasan sBiatngkPenddik'n-sTrjadi di BJegjngk SD href="http://www.kpai.go.id/berita/ipai"s67-persn -akerasan dbiatng-uenddik'n--erjadi sd-hjegjngk-sd >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPAI : 67Perlsn mKkerasan sBiatngkPenddik'n-sTrjadi di BJegjngk SDii>4 Meis0149/i>ss> lul> .l id="mtabropuplr--2>ilass="ilit ropuplr- wpb-tab>
 • a tatle="PPAI : LihatmKkerasan suadaHnak , apora! href="http://www.kpai.go.id/berita/ipai"slihat-akerasan duadaanak-dapora >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPAI : LihatmKkerasan suadaHnak , apora!ii>16 Meis0145/i>ss>
 • li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPAI :: Sdaa tPenyrbr- ideoisan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPAI :: Sdaa tPenyrbr- ideo14 Oktoberd0144/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPonddioPBoch bIqbl Scapura KPita " href="http://www.kpai.go.id/berita/ikonddio-boch -iqbl -sapura -kita " >isan Klass="ewpb-tumbn>isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPonddioPBoch bIqbl Scapura KPita "ii>17sMsretd0144/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PPENGUMUMAN PESERTA YNG KDINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON NG GOTA PAI :PERIODE TAHUNd0147-2022 href="http://www.kpai.go.id/bengumuman"bengumuman"-uesrlam-yngksd-ya t 'n--luls aeleckio-calo -ndggoankpai"speriodetahun-20147-2022 >isan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TPENGUMUMAN PESERTA YNG KDINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON NG GOTA PAI :PERIODE TAHUNd0147-2022ii>28 Novemberd0146/i>ss> li ilass="eormat-s wpb-tumbn-nableB group"> a tatle="PIni apgkan bPemrittaih Cega ksiusan Klass="ewpb-tumbn> sssan >isan Klass="ewpb-txt"> a class="iitle">TIni apgkan bPemrittaih Cega ksi6 Junis0143/i>ss> lul> .l id="mtabrtags-2>ilass="ilit rtags wpb-tab>
 • Aksi<Akra "ii><class="stag-cloudtinke tag-inke-107 tag-inke-oltiion=-15"ityle=\"ont-size: 102.666666666667pt; tnran-ibel ="aleri<(K3itemp)>Aaleri<AaktuaKpai"/a><AKmisioner" PAI /a><Apai"/a><class="stag-cloudtinke tag-inke-50 tag-inke-oltiion=-28"ityle=\"ont-size: 18pt; tnran-ibel ="Peakjratn Agma"(K1itemp)>APeakjratn Agma"/a><Aerlocnhn Snak"ii><APem.tn g Sdatar"ii><APemnrkosan Snak"ii><class="stag-cloudtinke tag-inke-102 tag-inke-oltiion=-34"ityle=\"ont-size: 100.8pt; tnran-ibel ="pengmuman"s(2itemp)>Auengmuman APerturan- Unatng - Unatng RI Trntn gSnak"/a> APerhatin Snak"/a> APerindungan-Snak"/a> Aideo<ilass="eidget. idget._docnts_omments"_idget.">dh3class="eidget.title"group"> asan >Pmentar"/dsan >ssh3Vdiv class="ndocntscomments" .l
 • uphtemisssan >isan Klass="eomment-pinke"> onTCta.tn doAI :inuisDbart Jokowi Vs Prabowo Skmklamisan Klass="eomment-pexcerp- >Спасибо за информацию!!!!! /dsan >ssiv> /di>
 • aiv class="nomment- >isan Klass="eomment-puthor"">Nurinnaksssan >isan Klass="eomment-pinke"> onUNDANGAN PELIPUTAN CATATAN AKHIR TAHUNdPAI :: TREND KEKERASAN D :PENDIDIKAN DAN ANAK KORBAN BENCANA SEPANJNG K2018isan Klass="eomment-pexcerp- >apaan badaHtrendkakerasan suadaHnak bkrbannPbnucana ? /dsan >ssiv> /di>
 • aiv class="nomment- >isan Klass="eomment-puthor"">anrasssan >isan Klass="eomment-pinke"> onTPAI : LihatmKkerasan suadaHnak , apora!iia>isan Klass="eomment-pexcerp- >Bga imln traa cataspenaporakn sejahian pekerasan serhadap anak . Yn g ../dsan >ssiv> /di>
 • aiv class="nomment- >isan Klass="eomment-puthor"">A an iga kuengosssan >isan Klass="eomment-pinke"> onPAI : LihatmKkerasan suadaHnak , apora!iia>isan Klass="eomment-pexcerp- >Bgan"sjln peklur xkagraanak msy tp: ekkoah d ekkoah x ../dsan >ssiv> /di>
 • aiv class="nomment- >isan Klass="eomment-puthor"">Anik'nsssan >isan Klass="eomment-pinke"> onAPerkawi n TidnakDiabttakn : Dampaaya bag Snak"ii><isan Klass="eomment-pexcerp- >Tnt-u sajaini tadlah bhalPyngkbslait in-sribet,tkrent ../dsan >ssiv> /di> .div> /di>
 • id="msearch-2>ilass="eidget. idget._search >iorm method="get."ilass="esearchorm" action="http://www.kpai.go.id/"> /niv> ssorm>
 • id="msb-easyrmage"-idget.t3>ilass="eidget. idget.-sb-easyrmage"">script type="text/cavascript'>. jQuery(ocument.).e_ady(unction() {} jQuery("#gallery-1 .gallery-con- a").colrbaox(} seaxWdth: a"80%", seaxHight:4a"80%", }); }); /script> scyle type="text/css">.#gallery-1 .gallery-atpton( { isplay:b one;!important;} }/style>
  idlt -el_atle="P>ilass="erl-gallery-inke"idlt -el_atpton("P>idlt -el ="lght:box-gallery-1> ssa ilass="erl-gallery-inke"idlt -el_atpton("P>idlt -el ="lght:box-gallery-1> ssa /> silclass="'gallery-cemp'< ilass="erl-gallery-inke"idlt -el_atpton("P>idlt -el ="lght:box-gallery-1> ssa ilass="erl-gallery-inke"idlt -el_atpton("P>idlt -el ="lght:box-gallery-1> ssa /> /di> /niv> ssiv> /niv> div class="nlear">
  foroenr d="moroenr" aiv class="nomtainer"> aiv class="ngrid < < .l id="moroenrlocial" class="escial"-modue">Tli a hlass="escial"-tooltip/href="http://www.kpai.go.id/hubungi-kammi/>iitle="THbungi- Kmmi> i class="icon-tphne;>
  /di>
 • a hlass="escial"-tooltip/href="http://www.kacebook.com/pPAI .RI>iitle="TGaungicbrasma"kkm-itdi acebook" target="_blank">iitle="Tnstagram dPAI target="_blank">iitle="Twitter.dPAI target="_blank">class="nuadsroup"> aiv class="ngridonf:thuid"> .l .l .l /div> < /div> << aiv cd="poroenrlottom:><

  ai> < /div> /div> (unction()i,s,o,g,r,a,m){i['GooglenaklyticsObject']=r;i[r]=i[r]||unction() } (i[r].q=i[r].q||[]).push(rgement.s)},i[r].l=1*newDatae) ;a=sdcrateolements(o), m=sdet=lementssByTagName(o)[0];a.async=1;a.rc="g;m.orent NodeknstertBefore(a,m) })(indow.,ocument.,'cript' ,t/aww.igoogleanaklyticscom/knaklyticscjs ,tga'); ga('crateo', 'UA-74057431-1', 'utoU'); ga('tknd', 'age"view'); /script> aiv cd="pob-rroe>

 • acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jlkjs/jquery.colrbaox-mincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jakkjs/p-pajaxifycomments".mincjs >/script> acript type="text/javascript' > /* :"Maximum numbr of choices/nlow,ed: ",tshow_oadiiga>:"1",tshow_fdiiga>:"1"}; /* ]]> */ /script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jam/polls-jscjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jb/core/modue"s/pordpiessrtweakskjs/lank"shield/lank"shield.mincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jb/core/modue"s/pordpiessrtweakskjs/laock-tabnappiga.mincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/flibkjs/omment-pespl-.mincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fsset//thems/2pai./js/jquery.jlay:r.cmincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fsset//thems/2pai./js/jquery.flexslidr.cmincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fsset//thems/2pai./js/jquery.harerre-1.3.4cmincjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fsset//thems/2pai./js/jquery.themscjs >/script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jad/js/frmta/ommbnerdcjs >/script> acript type="text/javascript' > /* :"4a720e5c4b",tajaxurl":http:/\/\www.kpai.go.id/\kpai.admin\/adminpajaxphp'",tenlrget":h"}; /* ]]> */ /script> acript type="text/javascript' src="'ttp://www.kpai.go.id/fxt/jd/js/frmta_knd_cript'cjs >/script> a!--[if lt IE 9]>script trc="http://www.kpai.go.id/fsset//thems/2pai./js/ie/esponsdcmincjs">/script>